Què oferim

Dissenyem

tot tipus d’espais, combinant diferents tipus d’espècies vegetals i materials de construcció. Ens adaptem a les necessitats del client i a l’entorn natural del qual disposem: enjardinat d’interior i exterior, patis, terrasses o plantacions de gespa.

Venem

arbres i plantes de tot tipus: fruiters, arbres de grans dimensions, arbusts, planta de temporada, planta d’interior... Així com complements decoratius, testos, eines per al jardí o productes varis i els fem arribar a casa seva.

Subministrem

terres, adobs, pedra de rocalla, productes fitosanitaris, material de reg i tot allò necessari per a tenir cura del jardí.

Mantenim

espais fent la poda, diagnosi i tractaments amb productes específics, neteges de jardins, desbrossaments o treball en alçada.

Instal·lem

regs automàtics, jardineres, estanys, fonts, pèrgoles i casetes de jardí.